IPA Podkarpacie

Region Bieszczadzki (SG Przemyśl)Odznaczenie dla Przewodniczącego Bieszczadzkiego Regionu IPA

alt

W dniu 25 września Jego Ekscelencja Biskup Polowy gen. bryg. Józef Guzdek odznaczył Przewodniczącego Bieszczadzkiego Regionu IPA kol. Marka Samka oraz Przewodniczącego NSZZ FSG przy Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej kol. Bartłomieja Galantego medalem im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

    Za szczególne zaangażowanie i pomoc na rzecz dzieł Ordynariatu Polowego w ramach apostolstwa świeckich oraz pracę charytatywną, w obecności Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz ks. Dziekana Straży Granicznej Zbigniewa Kępy, Jego Ekscelencja Biskup Polowy gen. bryg. Józef Guzdek odznaczył dziś medalem im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki naszych kolegów: Marka Samka, Przewodniczącego IPA Region Bieszczadzki oraz Bartłomieja Galantego, przewodniczącego NSZZ FSG przy BiOSG.
    Medal Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki został ustanowiony przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego na mocy dekretu z dnia 5 października 2011 r. Przedstawia błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, gdy odbywał zasadniczą służbę wojskową jako alumn-żołnierz w 54 Szkolnym Batalionie Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach. Na awersie okrągłej odznaki medalu o średnicy 40 mm znajduje się podobizna ks. Jerzego Popiełuszki w mundurze wojskowym. Na rewersie obok logo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego znajduje się: krzyż, stuła z sentencją „Bóg–Honor–Ojczyzna”, wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej oraz hasło: „Zło dobrem zwyciężaj”. Medal zawieszony jest na wstążce szerokości 45 mm z sześcioma paskami o kolorach: khaki, białym i czerwonym oraz ciemnozielonymi 2 mm prążkami wzdłuż boków.
    Medal ten został ustanowiony z myślą o uhonorowaniu alumnów-żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową w tzw. jednostkach kleryckich LWP. Jednostki te oficjalnie były nazywane szkolnymi batalionami ratownictwa terenowego. Medal przyznawany jest przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego osobom duchownym i świeckim, które „na wzór księdza Jerzego służą prawdzie, miłości i przebaczeniu”.
Zdjęcia i tekst. Ł. Kociołek

Fotogaleria dostępna TUTAJ.

 

Pobyt dzieci ukraińskich pograniczników na terenie Podkarpacia

alt

Piknikiem Rodzinnym, zorganizowanym na pożegnanie lata na terenie Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej przez IPA Region Bieszczadzki, IPA Region Przemyśl oraz NSZZ FSG BiOSG, zakończył się pobyt dzieci ukraińskich pograniczników, które w dniach 23-30 sierpnia przebywały na terenie Podkarpacia.

  Od połowy kwietnia 2014 roku na terenie obwodu donieckiego i ługańskiego Ukrainy trwa konflikt, którego skutki najbardziej odczuwają najmłodsi obywatele tego kraju. Wśród rodzin ukraińskich pograniczników jest coraz więcej sierot i poszkodowanych. Czas, w którym przyszło im przeżywać swoje dzieciństwo, odciśnie na nich piętno do końca życia. Solidaryzując się z ukraińskimi pogranicznikami Regiony IPA  Bieszczadzki i Przemyski przy współpracy z Komendantem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej zaprosiły do Polski na tygodniowy wypoczynek sieroty i dzieci dotknięte skutkami wspomnianego konfliktu z rodzin ukraińskich pograniczników. Bardo wydatnej pomocy udzielił organizatorom przewodniczący regionu IPA Jasło – kol. Bogusław Łach. W dniu 23 sierpnia granicę RP w Medyce przekroczyło 30 dzieci z dwójka opiekunów. Organizatorzy na czele z Panem Komendantem BiOSG przywitali dzieci na przejściu granicznym. Po kolacji wszystkie dzieci otrzymały z rąk Komendanta BiOSG plecaki z wyposażeniem, kosmetyki do higieny osobistej, ręczniki kąpielowe, oraz odzież i galanterię przekazaną przez Przemyską Izbę Celną. Po tym miłym wydarzeniu dzieci zostały przewiezione do miejsca zakwaterowania na okres pobytu w Polsce – Domu Rekolekcyjnego Sióstr Służebnic NMP w Przemyślu. Przez cały okres pobytu chcieliśmy zapełnić im w sposób możliwie jak najlepszy czas zapewniając im codziennie wiele atrakcji i pokazując piękno i gościnność Podkarpacia.

    Wielką niespodzianką był przyjazd na piknik 30 motocykli z Dynowskiego Bractwa Motocyklowego „BYK” oraz Sherwood Riders Jedlicze. Przekazali oni odjeżdżającym dzieciom kilkanaście kilogramów słodyczy.

Szczegółowe relacje z pobytu znajdują się na stronach https://www.facebook.com/IPABieszczadzki
https://www.facebook.com/ipaprzemysl

    W imieniu swoim i kolegi Przewodniczącego Bieszczadzkiego Regionu IPA serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania pobytu, za każdy przejaw życzliwości, pomoc finansową i materialną.
    W sposób szczególny dziękujemy Komendantowi BiOSG Panu płk. SG Piotrowi Patli, oraz kol. Bartłomiejowi Galantemu, Przewodniczącemu NSZZ FSG BiOSG za nieocenioną pomoc.
tekst : Jan Faber
zdjęcia Łukasz Kociołek

Fotogaleria dostępna TUTAJ.

 
Strona 1 z 3

Gościmy

Logowanie

Przetłumacz stronę

Polish Croatian Czech English French German Hungarian Italian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian

W naszych galeriach

Nasi fani na facebook